Web Analytics

Allawy Alsofy |Dramatic Life Painting

Allawy Alsofy is an extraordinary artist with an extraordinary story.

An artist who fights for a dignified life for everyone through his paintings. Where art is freedom and where he can travel with the stories he told.

Allawy Alsofy says:
I’m a man and I move. My blood is my art. Love is everywhere and nowhere light the darkness remains. Follow me in my art. It is green and water and hear the natural sounds of birds, waterfalls and fresh air. Walk on the sand without shoes.
Life is art and art I live. I understand that life is short, and happen in my country terrible things. There is war and everyone is afraid, it is a dramatic life and your life is uncertain. I was born in a horrible country without freedom. I can not breathe, do not dress up, do not walk, do not talk, listen to music. You have to do what others want from you. I’m not a possession of the sea, but I’m a hold of myself. Art from the sea. I’m Allawy and I am from Iraq. I still fight with my art for freedom for everyone and I would like to equality for all people regardless of their origin!

Allawy Alsofy

Allawy vertelt:
Ik ben een mens en ik beweeg mij. Mijn bloed is mijn kunst. Liefde maakt overal licht en nergens blijft het donker. Volg mij in mijn kunst. Het is groen en water en je hoort de natuurgeluiden van vogels, watervallen en frisse wind. Loop over het zand zonder schoenen.
Leven is kunst en van kunst leef ik. Ik begrijp dat het leven kort is en in mijn land gebeuren verschrikkelijke dingen. Er is oorlog en iedereen is bang, het is een dramatisch leven en je leven is niet zeker. Ik ben geboren in een verschrikkelijk land zonder vrijheid. Ik mag niet ademhalen, niet kleden, niet lopen, niet praten, geen muziek luisteren. Jij moet doen wat anderen willen van jou. Ik ben geen bezit van de zee, maar ik ben een bezit van mijzelf. Kunst van de zee. Ik ben Allawy en ik kom uit Irak. Nog steeds vecht ik samen met mijn kunst voor vrijheid voor iedereen en ik wil graag voor alle mensen gelijkheid ongeacht hun afkomst!

Als ik weet dat

Allawy Alsofy

Allawy Alsofy

Allawy Alsofy

Allawy Alsofy

https://www.facebook.com/De-Grenzeloze-Kwast-230454523770837/timeline
www.degrenzelozekwast.nl