Web Analytics

Memory & Time | Dinh Khanh Phan

Memory & Time | Dinh Khanh Phan.

“Through the exciting journeys with my camera, I realize everything around me even when it just a flash by is still part of my memory. This way or another, these memories always pushes me to find my way back to the past, they appears like a painting then disappear so quickly, leaving me with the color of memory. What motivate me to create this collection is the attraction of memory, they carry their own mission, their own message and especially the love that happened in that specific moment in our life.”

Memory & Time | Dinh Khanh Phan

Memory & Time | Dinh Khanh Phan

“Trải qua những chuyến đi thú vị rong ruổi cùng chiếc máy ảnh của mình tôi nhận ra rằng mọi thứ xung quanh dù thoáng qua cũng đều là một phần của ký ức. Bằng cách nào đó, những ký ức luôn khiến tôi phải tìm tòi, lục lại trí nhớ của mình và chúng luôn hiện hữu như những bức hoạ thoắt ẩn, thoắt hiện, nhưng luôn có màu sắc của nỗi nhớ. Điều thôi thúc tôi tạo nên những tác phẩm này chính là sự hấp dẫn của ký ức, những nỗi niềm chứa chan được lưu lại bằng hình ảnh mà con người thường khô khan khái niệm chúng chỉ là những dãy số 0,1 mã hoá. Dầu vậy, chúng mang trong mình số mệnh riêng, thông điệp riêng và đặc biệt là chứa những tình cảm nhất định của một thời điểm đã qua trong cuộc sống.”