Đó là màu của nỗi nhớ (Color of missing)

60 x 80 cm
2016

Please follow and like us:
0