SOLARGRAPHY / Poland / Aneta Stańska

aneta1 aneta1a

aneta1aa aneta1aaaaaa aneta1dd aneta1ddd aneta1dh aneta1gg aneta2 aneta3solargraphy / poland [gdańsk and warsaw]

paper foma / scan / camera obscura hand made // exp. week / month / or 1 year / photo: Aneta Stańska

F B www.facebook.com/aneta.stanska.fotografie

 

 

in PL

 

Solarigrafia/ Solarygrafia / skany z papierowego negatywu (foma), aparat typu camera obscura, ręcznie robiony z opakowań po filmie foto.

Taki ”sprzęt” był przyklejany na tydzień / miesiąc czy nawet rok – i zdjęcie się naświetlało; technika ta pozwala na uzyskanie widoku drogi słońca na niebie.

 

Wikipedia: ”

Solarygrafia[edytuj]

Solarigrafia (solarygrafia[1]) – technika negatywowa, której efektem jest otrzymanie zdjęcia z wyraźnymi śladami wędrówki Słońca na nieboskłonie zgodnie z założeniami Projektu Solaris

Do tej techniki używa się aparatów otworkowych najczęściej tworzonych przez samych autorów oraz konstrukcji z obiektywami soczewkowymi. Materiałem światłoczułym umieszczonym wewnątrz aparatu jest czarno-biały papier fotograficzny zawierający sole srebra, który pod wpływem długotrwałej ekspozycji ciemnieje dając obraz negatywowy. Zjawisko ciemnienia soli srebra pod wpływem światła było znane na długo przed wynalezieniem fotografii w 1839 roku.

Solarigrafia jest techniką negatywową. Przy bardzo obfitym naświetleniu (szczególnie w miejscach, gdzie pojawia się obraz linii Słońca) może wystąpić zjawisko klasycznej solaryzacji i częściowe odwrócenie obrazu na pozytyw. Po zakończeniu naświetlania pomija się cały proces chemiczny a jedyną czynnością może być ewentualne utrwalenie w utrwalaczu. Tak uzyskany negatyw może być zreprodukowany cyfrowo i odwrócony na pozytyw w programie graficznym. Solarigrafia nieutrwalona jest nadal wrażliwa na światło i przez to nietrwała. Istnieje także możliwość wykonania pozytywu analogowymi metodami fotograficznymi poprzez kopiowanie stykowe. Metoda ta daje możliwość stosowania bardzo długich czasów naświetlania (rzędu kilku, kilkunastu miesięcy a nawet lat). Najczęstszymi miejscami montowania aparatów solarigraficznych bywają balkony, parapety, drzewa, fasady budynków, pojazdy, itp.”

Please follow and like us:
0