Web Analytics

waterfront and valley

Slovak version:

Séria portrétov inšpirovaná minulou dobou. Klobúky, ulica, noc a vlastné zákony, prezentujú dobu v ktoréj vladli skupiny, ktorých jediný zákon a motto bolo “naša vec”. Príbeh sa odohráva v tmavých uličkách, či opustených kluboch. Tváre mužov sú zahaléne v šere. Na portrétoch je dôležitá tajomnosť, bodové svetlo, dym alebo pouličná hmla. Tajomno cítiť na každej fotografii, ktorá v sebe nesie otázniky, ktoré je potrebné odhaliť. Príbeh ku každej fotografii si musí každý vymyslieť sám, otvorte okno do svojej fantázie a predstavivosti.

English version:

A series of portraits inspired by past times. Hats, street, night and its own laws,in the present time who ruled the group whose only law and the motto was “ourthing.” The story takes place in dark alleys, abandoned or clubs. Faces of men are shrouded in gloom. In the portrait is an important mystery, spot light, smoke or fog a street. Mysterious feel to each photo, which in itself carries question marks to be detected. The story of each photo must each invent itself, open the window to his fantasy and imagination.

 

111

foto-41050-1024x1024

fotka-1-1024x1024

new-new-1024x1024

51

1200

DSC_6998

FINISH-1024x1024

1XX-1024x1024

DSC_8145c1050